Sčítanie obyvateľstva

Článok uverejnený: 24.05.2011 15:25:00
Počet reakcií: 4 / chcem sa vyjadriť

 

Sčítanie obyvateľstva

 Priatelia 

    Isto ste postrehli, že v našej malej banánovej republike práve prebieha sčítanie obyvateľstva. V médiách sa šíria všelijaké vyjadrenia ohľadne anonymity poskytnutých údajov. Na internete sa vedú vášnivé diskusie o ich prípadnom zneužití, objavujú sa všakovaké názory ako nelepiť identifikátory a iné dezinformácie. Preto som sa rozhodol pozrieť danej problematike na zúbok čisto prakticky bez emócií a pokúsiť sa vniesť trochu osvety medzi pospolitý ľud svojím pohľadom na celú záležitosť.
 
 
POVINNOSŤ
 
Povinnosť sčítania je jasne a stručne definovaná zákonom č.263/2008 Z.z. § 3 ods.1 kde sa píše nasledovné: „Na účely sčítania je povinný poskytnúť údaje obyvateľ okrem cudzinca podľa § 2 ods. 4 písm. a) v rozsahu uvedenom v zozname“. Ďalej sa píše v ods.8: „Každý, kto je povinný poskytnúť údaje podľa odsekov 1 až 7, ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov“.
 
Siahodlhé debaty sa vedú ohľadne povinnosti sčítania sa pričom mnoho ľudí to považuje za niečo nedemokratické, za niečo čo by malo byť dobrovoľné a každý by mal to tom rozhodnúť sám. Vždy som bol proti všelijakým nezmyselným zákazom, príkazom, spoločenským normám a kadejakým zaužívaným konvenciám a zvyklostiam. Čo sa týka sčítania si však myslím, že ak by bolo dobrovoľné tak by bola účasť žalostne nízka, pretože naša moderná slovenská Tesco spoločnosť je vyslovene apatická a lenivá k otázkam verejným (viď posledné voľby alebo referendum). Každý človek žijúci v ľubovoľnom štáte má množstvo povinností definovaných aj zákonom, ktoré si ani neuvedomuje a pokladá ich samozrejmé. Napríklad povinnosť platiť dane, povinnosť platiť zdravotné poistenie, povinnosť platiť odvody na dôchodok, povinnosť stáť s autom na červenú, povinnosť umyť si ruky po veľkej potrebe atď. Preto považujem povinnosť vyplniť nejaký dotazník pre potreby štátu za špicu ľadovca.
 
Sám nerozumiem, prečo sa sčítanie nevykoná pomocou iných databáz, napr. zo sociálneho poistenia, z matriky a podobne. Zjavne je to problém, pretože mňa osobne kontaktovala VŠZP aby som zdokladoval poberanie sociálnych dávok po ukončení VŠ pred desiatimi rokmi. Keďže je problém zlúčiť a informačne prepojiť dve štátne inštitúcie tak je asi "neriešiteľný" problém aj získať iné údaje od obyvateľov a najjednoduchšou cestou je vykonať sčítanie. Napriek tomu som sa bez problémov sčítal pričom ma to nijako ma to nezaťažilo a ani neobmedzilo. Vyplnenie dvoch tlačív (o osobe a o byte) mi zabralo na internete cca 2 min 40 s a stihol som to počas rannej kávy pri čítaní správ. Takže všetci, ktorý nesúhlasíte zo sčítaním, je pre vás nedemokratické a hlavne je to pre časovo zaťažujúce postavte si vlastnú kozmickú loď a odleťte na inú planétu, kde si založte štát s vlastnými zákonmi. Dvere vesmíru sú dokorán otvorené pre každého. Ach prepáčte ja som zabudol, napriek tomu, že ste študovali zadarmo nemáte potrebné vedomosti lebo ste chodili poza školu. Mimochodom v našom zákone sa nikde neuvádza, že neposkytnutie údajov za účelom sčítania je trestné takže kroťte svoje vášne a radšej si prečítajte príslušný zákon. Nikto nepôjde do basy za to že sa nesčíta.
 
 
ANONYMITA SĆÍTANIA
 
Diskusie na internete o anonymite sčítania ma ešte pred samotnou akciou dokázali rozosmiať ale aj rozplakať. Mám pocit, že sa v našej intergalaktickej, technologicky nadpriemernej krajine sformovala skupina paranoikov, ktorí nosia na hlave alobalové čapice aby im vládna garnitúra náhodou neprečítala myšlienky. Ich argumenty o tom ako sa dá ľahko vypátrať, kto vypĺňal dotazník sú pravdivé no napriek tomu je sčítanie bezpečné. Je veľmi dôležité si uvedomiť ako únik môže nastať. Takzvané identifikátory, ktoré slúžia na anonymizovanie celého sčítania sú niekde na štatistickom úrade dočasne evidované v počítačovej databáze. Predpokladám, že sú aj celkom dobre zabezpečené a hlavne, že k nim majú prístup preverení ľudia. Samotní komisári, ktorí roznášajú obálky netušia aké má ten ktorý občan pridelené identifikačné číslo. Zistili by to iba tak, že by roztrhli obálku čo je porušenie zákona. Rovnako je porušením zákona aj to keby niekto zo štatistického úradu vyniesol napríklad na USB kľúči databázu, kde sú uvedení jednotliví občania spolu s pridelenými identifikátormi. Myslím si, že obidve akcie by nezostali nepovšimnuté a určite by boli zodpovedné osoby potrestané. Ja osobne sa oveľa viac ako anonymity sčítania desím toho, že z banky uniknú moje prístupové kódy resp. GRID karta k internet bankingu alebo kód mojej platobnej karty MasterCard, že z mobilného operátore unikne moje telefónne číslo ktoré bude zneužité ako nemiestny žart v erotickej zoznamke. Takže všetci vy, ktorí ste označení na fotkách na facebooku, z ktorých si prečítam značku vašej chladničky, vy všetci, ktorí vypĺňate všakovaké internetové súťažné formuláre, vy všetci, ktorí uvádzate svoje rodné čísla, adresy na bonusové kartičky do Billy, Baumaxu alebo Mountfieldu, vy sa deste zneužitia údajov. A hlavne uvažujte...
 
 
OCHRANA SÚKROMIA
 
Mnoho argumentov proti sčítaniu uvádza, že typ položených otázok porušuje ochranu súkromia. Mám pocit, že dotyčné osoby doteraz nevedia o čom rozprávajú. Otázky nachádzajúce sa v sčítacích hárkoch vôbec nepovažujem za zásah do súkromia. Veď sú tam otázky, ktoré za mňa odpovie aj niekto kto ma ani poriadne nepozná. Otázky či vlastním auto, či sa mi v byte kúri a mám záchod, či som vysokoškolsky vzdelaný muž alebo žena, či pracujem alebo používam materinský jazyk považujem za verejne známe a vôbec ich nepokladám za niečo super tajné a súkromné. Ak niekto veľmi chce tak si uvedené údaje zistí napríklad zo sociálnej poisťovne alebo z matriky a pritom ja sa ani nemusím sčítať. Jedinou otázkou, ktorá možno zaváňa súkromím je vierovyznanie. V tom prípade by som na otázku neodpovedal a je po probléme. Zvyšné otázky sú naozaj tak banálne že si ich vymieňajú malé deti v škôlke (... môj tato má červené auto, ... moja mama je doktorka, ... my máme malého psíka, ktorý nám behá po záhrade rodinného domu, ... môj tato ma vozí do škôlky na bicykli a potom ide do práce ako výpravca, alebo ... u nás sa rozprávame s babkou po maďarsky). Mimochodom narodeniny mojich priateľov mi pripomína komunikátor ICQ alebo Skype lebo v profile uviedli dátum narodenia. Ľudia majte rozum, nebuďte paranoidní tam kde netreba.
 
 
ČO MA PREKVAPILO
 
Samozrejme, že veci nie sú úplne dokonalé a niektoré detaily múdre hlavy nedotiahli až do konca. Pretože som sa sčítal elektronicky, všetky postrehnuté nedostatky sa týkajú tejto formy sčítania.

Online sčítanie – je fantastický nápad, ktorý by sa mohol využívať aj pri iných akciách napríklad pri voľbách. Osobne mi to zabralo spomínaných 2 min 40 s počas rannej kávičky v práci. Jedna vec ma však udivuje a to je nutnosť aby vás navštívil komisár a odovzdal papierový kód. Je to rovnako sizyfovské a zbytočné ako keby som chcel vykonať finančnú transakciu cez internetbanking ale najprv by som musel ísť do banky pre papierový kód a následne by som zrealizoval operáciu cez internet. V „dnešnej dobe kompjútrú“  je to zarážajúco nedomyslené. V tomto čase som sa mal nachádzať na zahraničnej služobnej ceste a preto som sa zaujímal o predčasné získanie identifikátorov. Písal som mail na Štatistický úrad, kde som sa informoval ohľadne spomínanej veci. Ich odpoveď bola taká, predčasné získanie identifikátorov nie je možné takže osoba blízka alebo poverená musí u mňa doma prevziať identifikátory a následne mi ich zaslať do zahraničia napríklad sms-kou alebo mailom. To čo je? Ach jaj, staré dobré Slovensko. Takú parádnu ideu dojebeme takýmto detailom. Online sčítanie tým pádom u mňa stratilo štyri z piatich hviezdičiek hodnotenia.

Funkčnosť online hárkov – niektoré otázky vo online formulári neboli prístupné ak sa zaškrtla v predchádzajúcej otázke nevhodná možnosť. Mne osobne sa stalo nasledovné. Pretože drvivú väčšinu času prebývam v Trenčíne s Kvetinkou v otázke č.2 vo formulári o byte som zaškrtol možnosť: neobývaný, určený na rekreáciu. Tým pádom som mal znemožnené voľby v otázkach č.13, 15 a 16 viď obrázok.

obr. 1 - Neprístupné polia v hárku o byte

Rád by som vedel či aj v papierovej forme hárku boli podobné obmedzenia. Zase sa nejaký šikovný programátor nominovaný po známosti preukázal v plnej sile. To sa mi snažia kompetentní nahovoriť, že byt určený na rekreáciu nemôže mať klimatizáciu, pripojenie na internet alebo položený notebook na stole? Nech sa idú dubové hlavy prevetrať na čerstvý vzduch do lepšieho penziónu a na vlastné oči uvidia vnútorné vybavenie.

Zámena písmen – štatistický úrad na oficiálnej stránke sčítania upozorňuje na potrebu korektne zadať správne písmená resp. číslice. Inak systém vypíše chybové hlásenie. Osobne sa považujem za počítačovo gramotného, ale tiež sa mi podarilo zameniť písmeno „O“ s číslicou „0“. Zopár sekúnd mi trvalo odstránenie chyby ale nie každý má možno toľko trpezlivosti hľadať chybu. Radšej to vzdá ako by zisťoval prečo sa nedokáže prihlásiť do formulára. Je to na škodu veci a pritom by stačilo tak málo. Algoritmus ktorý generoval kódy mal mať zakázané nasledovné znaky (Z, Y, veľké I, malé l, z, y, písmeno O a číslicu 0). Na množstve kombinácií by sa to prejavilo síce niekoľkými desiatkami miliárd ale vygenerovaný počet identifikátorov by bohato pokryl celú planétu Zem. Počítajte spolu so mnou. Identifikátor, ktorý sa zadával pri prihlasovaní mal dĺžku 6 znakov. Keď sa pozriem na klávesnicu tak vidím 26 malých písmen bez diakritiky, 26 veľkých písmen taktiež bez diakritiky a 10 číslic vrátane nuly. To predstavuje 62 možností na jednu z pozíciu kódu. Celkový počet kombinácií je v tomto prípade 56 miliárd (presne 56 800 235 584 = 62 * 62 * 62 * 62 * 62 * 62) Ak by bola znaková sada redukovaná o spomenutých 8  problémových znakov tak výsledný počet kombinácií by bol 24 miliárd (presne 24 794 911 296 = 54 * 54 * 54 * 54 * 54 * 54) čím by sa odstránilo 99,9% problémov so zadávaním kódov. Pri maximálnom počte tri hárky na každú osobu by sme mohli sčítať všetkých obyvateľov planéty Zem vrátane goríl a šimpanzov pričom by ešte zostalo po jednom identifikátore pre žirafy, ťavy a veľryby. Zase niekto nerozmýšľal pri svojej práci ale plat zobral určite nadštandardný. Našťastie ide „iba“ o sčítacie identifikátory v hodnote X milión eur a nie presné súradnice robotického vozidla na Marse.

Zvýraznené znaky – na sčítacom hárku ohľadne bytu je pre zjednodušenie zadávania kódu zvýraznených posledných sedem písmen identifikátora namiesto požadovaných šiestich (viď obrázok).

 

obr. 2 - Bezvýznamný ale predsa mýliaci rozdiel

Áno je to moja chyba, že som si poriadne neprečítal návod a silou mocou som sa snažil zadať sedem znakov, čo samozrejme generovalo chybu. Rozmýšľam o tom či to bol zámer alebo žart. To už naozaj nikto nedokáže skontrolovať takýto banálny detail, ktorý ma prinútil si zanadávať. Je to hanba lebo hocijaký šikovný študent by celý online sčítací systém nakódoval lepšie a aj krajšie, nie v pravekom Times New Roman fonte. Alebo to všetko bolo šité horúcou ihlou a štatistický úrad je rád, že im funguje aspoň to čo funguje? Beriem aj poslednú hodnotiacu hviezdičku.

Všetko čo som si myslel som napísal takže na záver iba hokejový pokrik: Slovenskóóó !!!

 

bezo (miestny loser a povaľač)
              bezo@hocikto.info

 

Reakcie k článku

Čo dodať
esak   [25.05.2011 11:09:33]

Článok som zhltol na jeden šup a nebolo to v pracovnej dobe. Pracovnú dobu si určujem sám, pri pomyslení na HCI, som si rýchlo nadelil prestávku. Ak sa Ivet pýta, či fajčiarsku, tak áno. Ak sa Duli pýta, či si čas započítam do svojej pracovno pokusnej štatistiky, tak hovorím nie. Som korektný k sebe aj klientom.

K téme sčítania môžem povedať len jedno. Nesčítam sa a idem si obliecť overal z bublinkového igelitu a čakať na spasenie z vesmíru. ZOLTAN!

PS: Technická poznámka z odborného brehu - Spomínané znaky Z, Y a y, z nebolo treba z identifikátora vyraďovať, keďže sa identifikátor zadáva do normálneho poľa - teda vie si ho človek prečítať a skontrolovať. Znaky I, l, O a 0 súhlasím

nuz..
marcel one   [25.05.2011 12:01:05]

spominane fakty spomenute f tejto obsiahelj analyze su pravdive. ja osobne s datami nemam problem, preferoval by som, keby scitaci komisari chodili s terminalom a nie s papiermi, a zredukoval by som pocet vyplnenych udajov
Tento stat ma o mne dost udajov na to, aby vedel co a ako, refreshuje si cih prebesne kazdy mesiac. o tom ze narabanie s udajmi f tejto parodii na fungujuci stat smiesne vieme svoje, ale aby bolo problem s so spracovanim uz existujucich udajov, tak uz neviem.
Vypnenie papierovej formy tohto shitu mi zabralo asi 74 sekund.

Z a Y
bezo   [25.05.2011 13:07:55]

myslim ze vyradenie Z a Y by nebolo vobec na skodu uz len kvoli tomu ze sa zadavalo aj heslo, ktore ich moze obsahovat ale to uz nevidis lebo je to skryte pole. Okrem toho keby si sa ma v noci spytal kde je na klavesnici Z a kde je Y tak by som sa netrafil... Myli sa to a verim tomu, ye nielen mne

re: Y a Z
esak   [25.05.2011 14:55:20]

áno v hesle to má opodstatnenie, ja som hovoril o identifikátore.
každopádne toto je technika generovania kódov z praxe odskúšaná už toľko rokov a toľko krát, že na to mali myslieť, nebojím sa povedať, že to malo byť už akosi podvedome zapracované - teda tie znaky vypustené


Web Address Email Address Bold Text Italic Text Underlined Text
 

 

 

 

hocikto>info (c) 2008