Ako si krátiť let na dovolenku

Článok uverejnený: 30.07.2008 22:44:00
Počet reakcií: 0 / chcem sa vyjadriť

 

Ako upútať pozornosť svojho suseda, sediaceho vedľa Vás v lietadle:

1. Vyberte z tašky svoj notebook,

2. Pomaly a s kľudom ho otvorte,

3. Zapnite notebook,

4. Uistite sa, že sa Váš spolusediaci pozerá na monitor,

5. Spustite svoj obľúbený prehliadač,

6. Zatvorte oči, zdvihnite hlavu k nebu a chvíľu si niečo mrmlite,

7. Hlboko sa nadýchnite a kliknite na nasledovný odkaz - odpáliť

esak

 

Reakcie k článku

K článku nie sú reakcie


Web Address Email Address Bold Text Italic Text Underlined Text
 

 

 

 

hocikto>info (c) 2008